Teknisk sprit – Etanol för industri, hälsovård och laboratorier m.m

Teknisk sprit är en samlad benämning på den etanol som används i olika tillämpningar inom t.ex. industri, hälsovård, undervisning och forskning i laboratorier. Konkreta exempel på användningsområden för teknisk sprit kan vara kylning, värmeväxling och frysskydd men också som lösningsmedel, rengöring, kosmetik, desinfektion, extraktionsmedel, kemisk råvara, kemisk reaktant m.m. Denna alkohol är därmed skild från användning som dryck och antal tillämpningar är många.

Myndigheterna som är satta att övervaka handel med sprit (Folkhälsoinstitutet samt Skatteverket) skiljer på om spriten är ren (utan denaturering), denaturerad eller fullständigt denaturerad.

Denaturerad sprit

Teknisk sprit som ska användas eller säljas inom landet och som inte är fullständigt denaturerad ska vara denaturerad på ett sätt som så långt möjligt hindrar förtäring av spriten men utan att hindra den avsedda användningen. Rätt att bedriva handel med sådan sprit har den som av Skatteverket godkänts som upplagshavare. Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att köpa sådan sprit. För att få rätt att köpa ren, odenaturerad sprit eller denaturerad sprit måste man ha en skattebefrielse från Skatteverket för just den produkt man avser att köpa.

Läs mer om skattebefrielse för etanolköp här.

Fullständigt denaturerad sprit

För handel med fullständigt denaturerad sprit krävs inget godkännande. Med fullständigt denaturerad sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93.

Stort utbud av etanol med olika denatureringar

Solveco tillhandahåller ett av marknadens största urval av etanolsprit med olika denatureringar, i olika förpackningsstorlekar och för olika användningsområden. I tabellen nedan framgår de olika produkter som vi kan tillhandahålla. Är du intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss på 08 732 72 75 eller info@solveco.se.

 

Tabell med specifikationer för våra olika produkter inom teknisk sprit, som exempelvis industrietanol 95% och 70-procentig etanol + 100g IPA. I tabellen framkommer information om produkterna är tillståndsbefriade, typ av denaturering, volym på förpackningar och exempel på användningsområden. Några av dom användningsområden som nämns är exempelvis inom livsmedelsindustri, försvarsmakten, kosmetika och tryckeri.