Speciallösningar

 

PIPELINE LEVERANSER
Sedan ett par år tillbaka så ökar intresset för att införa så kallade pipeline system på sjukhusen, där delar av kemikalieleveranserna kommer i större emballage t.ex. i 200 liters fat eller IBC containers på upp till 1 000 liter. Solveco har varit med och drivit flera projekt under de senaste åren och ansvarar i slutänden för kemikalieleverenserna till systemen och vi har samlat på oss en stor kunskap vilken vi gärna delar med oss av. Vi levererar i önskade förpackningar till ett kemikalieförråd där vi oftast även kopplar in och ansluter till pumpsystemen, alternativt pumpar över vätskorna till fast installerade tankar. Det returemballage som är tomt hos kunden tas tillbaka till oss för fyllning, och på så sätt återanvänds emballaget. Miljövänligt!

Fördelen är naturligtvis att själva hanteringen för ansvarig personal förenklas. Det är inte svårare än att vrida på en kran för att få den kemikalie, i just den mängd som man är i behov av. Och borta är också den tid man tidigare lade på att hämta kemikalier ur förrådet.

DRUMTAINER FORMALIN 4% - 7%
Ytterligare en leverensmodell i storförpackning är den så kallade drumtainern (se bild). Det är ett emballage i plast som innehåller ett fat på 200 liter. Emballaget har fyra kraftiga hjul med låsfunktion och den kan relativt enkelt skjutas in till den plats där den ska användas. Emballaget är utformat så att den även kan lyftas med en gaffeltruck för enklare hantering. Till fatet ansluts en pump för dispensering. Även denna produkt fungerar med ett utbytessystem varvid emballaget hela tiden återanvänds. Typiska kunder är obduktionsavdelningar och operationsavdelningar.