Artikelnummer:
1050

Etanol Steril D70 12x1L

Sterilfiltrerad Etanol med halten 70 vol - %, utspädd med ”Water For Injection, Eur.Ph” och dessutom denaturerad med 100g Isopropanol/Kg i enlighet med folkhälsoinstitutets föreskrifter. Produkten uppfyller och testas med avseende på kvalitetskraven för gällande Europeisk Pharmacoupé, Svensk Läkemedelstandard 97, med avseende på etanolhalt, densitet samt sterilitet och partikelhalt enligt gällande Europeisk Pharmacoupé. Solveco rekommenderar Steril D70 vid all användning som kräver en steril produkt såsom vid rengöring och desinfektion av renrum. Steril D70 bör också användas vid all renrumstillverkning för att förhindra spridningen av sporer och tillväxten av bakterier. Kombinera med triggerspray eller sprutmunstycke för att optimera desinfektionsresultatet och förhindra spridningen av sporer och tillväxten av bakterier. Produkten går att kombinera med triggerspray eller sprutmunstycke för att optimera desinfektionsresultatet.
Teknisk data
Förpackning: 
Kartong
Innehåll: 
12x1 L
CAS-nummer: 
64-17-5
EG-nummer: 
200-578-6
UN-nummer: 
1170
Lager: 
Lagervara