Artikelnummer:
1011

Etanol 95%+20gMEK Fat 160kg

Denaturerad 95% etanol med Metyletylketon. Etanolen finns i alla av Läkemedelsverkets framtagna denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar.
Teknisk data
Förpackning: 
Fat
Innehåll: 
200 L
CAS-nummer: 
64-17-5
EG-nummer: 
200-578-6
UN-nummer: 
1170
Lager: 
Lagervara