Artikelnummer:
1010

Etanol 95%+20gMek Dunk 20,20Kg

Denaturerad 95% etanol med Metyletylketon. Etanolen finns i alla av Läkemedelsverkets framtagna denatureringar och det finns även möjlighet till kundunika denatureringar.
Teknisk data
Förpackning: 
Dunk
Innehåll: 
25 L
CAS-nummer: 
64-17-5
EG-nummer: 
200-578-6
UN-nummer: 
1170
Lager: 
Lagervara