Om Solveco

Solveco AB är ett privatägt företag som bildades år 1994 under dåvarande bolagsnamnet Solveco Chemicals Aktiebolag. Vi producerar och säljer produkter till bland annat Läkemedelsindustrin, Livsmedelsindustrin, Tillverkande industri, Universitet, Högskolor, Medicinska laboratorier och Sjukhus.

I Solveco gruppen finns två övriga företag. Bolaget Helachem Sweden AB förvärvades år 2012 och säljer främst köldbäraretanol men tillhandahåller även olika typer av lösningsmedel och etanolblandningar till industrin. Solveco äger även 51 % av bolaget BioHospital i Kopparberg som är en legoproducent av medicinteknisk utrustning men som även är leverantör av vissa produkter till Solveco. BioHospital har bland annat renrum på 300 m².

Solveco AB:s produktsortiment består till största delen av olika etanolblandningar med tillhörande denatureringar i enlighet med Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Vår kundgrupp är uteslutande företag och när det gäller etanoler så har samtliga kunder tillstånd från skattemyndigheten som skattebefriade förbrukare alternativt som skatteupplag. Till övriga kemikalier kan nämnas aceton, metanol, isopropanol, formaldehyd, etylacetat, xylén, ättiksyra m.fl.

De vanligaste förpackningarna är 1L, 5L, 25L, 200L samt IBC containers om 1 000L. Solveco arbetar med ett antal legofyllare men har också en egen produktion där vätskor tappas om till mindre förpackningar eller späds ned till en lägre koncentration t.ex. formaldehyd som späds ned från 37 % med vatten och en fosfatbuffert till 4 % vilken är den standardkoncentration som samtliga sjukhus använder.

Kvalitet, kundbemötande och snabba leveranser och nyckelord för oss. Vi är certifierade enligt ISO 13485, medicinteknisk produktion och har en utarbetad miljöpolicy. Vi anpassar också produkter efter kundförfrågan främst inom sjukvården men också till industrin.