Solveco ställer ut på Vårmötet i Patologi – Jönköping

Solveco ställer ut på Vårmötet i Patologi mellan den 23 och 25 maj som detta år finns på Elmia i Jönköping. Vi kommer bland annat presentera vårt samarbete med tyska Th Geyer och det produktsortiment av kemikalier och förbrukningsartiklar som vi nu kan erbjuda till laboratorier.

Solveco har i början på året ingått ett strategiskt avtal med Th Geyer för försäljning, lagerhållning och distribution av kemikalier och förbrukningsartiklar för laboratorier i Sverige. Th Geyer är ett tyskt grossistföretag som bildades för över 125 år sedan och har samarbeten och försäljning över hela världen. Med en omsättning över 1 200 MEUR och ca 350 anställda räknas Th Geyer till en av de största Lab grossisterna i Tyskland.

Th Geyer är en av de drivande parterna i Lag Logistics Group (LLG) vilken är den centrala organisationen för ett kooperativ av 33 privatägda laboratorievaruhandlare i Europa, Asien och Australien. LLG har tillgång till 2 500 produkter och mer än 1 500 000 artiklar för daglig användning i laboratorier med en certifierad kvalitet till en mycket attraktiv kostnad!

Kort och gott - Bra kvalitet och förmånliga villkor!

Solveco kan nu erbjuda våra kunder ett i det närmaste komplett utbud av laboratoriekemikalier, utrustning och förbrukningsvaror. I vårt samarbete med Th Geyer och tack vare konsolideringen av inköpsverksamheten hos Lab Logistics Group är stordriftsfördelar möjliga och vi kan erbjuda dig attraktiva priser. Inte bara rimligt prissatta, men också en mycket bra kvalitet.

I vår monter kan du bekanta dig med omfattningen produktutbudet och på vilket sätt vi kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens leverantörer.

Välkomna!

Andra nyheter

Sidor