Ändrade bestämmelser om fullständig denaturering av teknisk sprit

EU-kommissionen har fattat ett beslut om nya bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2017/1112 om ändring av förordning (EG) nr 3199/93 om vilka metoder som från och med den 1 augusti 2017 ska vara godkända för att fullständigt denaturera alkohol.

Sedan 2009 har ett arbete pågått med att minska antalet metoder som används för fullständig denaturering av alkohol inom EU, i syfte att motverka bland annat skatteflykt och missbruk av teknisk sprit. Målet har varit att införa en gemensam metod inom EU (s.k. eurodenaturering) och att styrka de nationella metoderna. Folkhälsomyndigheten har lämnat remissyttranden i frågan.

Antalet metoder som kommer att vara tillåtna enligt de nya bestämmelserna utgörs av fyra varianter av eurodenaturering med olika koncentration av de tillsatta ämnena och fem ytterligare metoder som används i vissa medlemsstater. De flesta av de tidigare nationella metoderna stryks, däribland Sveriges.

Handel med teknisk sprit som är denaturerad enligt metoderna i förordningen är fri enligt alkhollagen(201:1622).

Sveriges nya metod för fullständigt denaturering av alkohol:

1,0 liter isopropylalkohol + 2,0 liter metyletylketon + 1,0 gram denatoniumbensoat per hundra liter ABsolut etanol.

Den tidigare fullständiga denatureringen i Sverige som Solveco sålt under namnet Industrisprit kommer att kunna säljas fram till och med den 31 december 2018 eftersom den kommer att användas av Finland till detta datum.

Observera att detta endast gäller den sprit som är fullständigt denaturerad och inte kräver något tillstånd. För de olika produkter som är helt rena alternativt delvis denaturerade krävs fortfarande tillstånd som skattebefriad förbrukare och där har inget ändrats.

Källa till ovanstående information kommer från Folkhälsomyndigheten med ärendenummer 02183-2017-9.2.4 Originaldokumentet hittas under dokument med titeln - Ändrade bestämmelser om fullständig denaturering av teknisk sprit.

Andra nyheter

Sidor