Prisjustering på Aceton och Isopropanol

Råvarupriset på Aceton och Isopropanol har stigit kraftigt i år pga. ökad efterfrågan från den amerikanska marknaden i kombination med en lägre global tillgång. Detta har lett till brist och skenande råvarupriser.

Påföljden blir att våra priser på aceton och isopropanol kommer behöva justeras månadsvis tills råvarupriset åter stabiliserats.

Vi på Solveco gör vår yttersta att säkerställa att vi har tillräckliga volymer på lager för att tillgodose alla kunders behov, men vi ser gärna att kunder med behov av större kvantiteter kontaktar oss för att säkra tillgången samt för att få aktuellt pris. Samtliga beställningar kommer att order bekräftas med gällande pris.

Andra nyheter

Sidor