Bra start för kemi- och läkemedelsindustrin 2017

En tydligt positiv utveckling inom den kemirelaterade produktionen, kemi, läkemedel, plast och gummi samt raffinaderi, efter ett antal år med en svag tillväxt. Det visar konjunktur-enkäten över första kvartalet 2017 från IKEM – Innovations- och kemiindustriernas. Försäljningsvolymerna ökar på hemmamarknaden liksom på den väsentligt mycket större exportmarknaden.

Den kemirelaterade industrin, kemi, läkemedel, plast och gummi samt raffinaderi, är en av hörnpelarna inom svensk tillverkningsindustri. Ungefär 70 procent av branschens produkter exporteras och sammantaget står den för cirka 22 procent av den svenska exporten. IKEM:s konjunkturenkät över första kvartalet 2017 visar på en tydligt positiv utveckling, jämfört med samma period 2016. Försäljningsvolymerna ökade både på hemmamarknaden och på exportmarknaden.

‒ Den internationella marknaden för svenska kemi-, läkemedels-, plast och gummi och raffinaderiprodukter har uppenbarligen vaknat till liv med besked. Med ljusare omvärldsprognoser räknar företagen också med en fortsatt tillväxt framöver, kommenterar IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal. 

Källa: IKEM nyhetsbrev 30 maj 2017

Andra nyheter

Sidor