Solvecos mail och web låg nere under fredagen

Solvecos mail och web låg nere under fredagen p.g.a. av ett fel hos hosting leverantören LÄS VIDARE. Felet upptäcktes under torsdag kväll och innebar att både mail och hemsida låg helt nere under drygt 24 timmar. De kunder som försökt nå oss via mail under den tiden (torsdag 20 ca 17:00 - fredag 21 ca 18:00) har fått ett meddelande om att e-posten inte gått iväg. Dessa mail har ej nått oss varför vi ber er sända om dem alternativt ringa.
Samtliga funktioner fungerar nu normalt igen och vi beklagar det inträffade.

Andra nyheter

Sidor