Solveco vinner Varuförsörjningens upphandling

Varuförsörjningen är en samverkan mellan landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro. Upphandlingen avsåg förbrukningsartiklar och reagenser för Patologi. Solveco tilldelades produktgruppen formaldehyd. Avtalstiden är två år och träder i kraft den 1 oktober 2016.

Andra nyheter

Sidor