Karolinska Universitetssjukhuset tecknar avtal med Solveco

Karolinska Universitetslaboratoriet har genomfört en upphandling som avser kemikalier främst för användning inom klinisk patologi och cytologi som finns i Solna och Huddinge samt på Södersjukhuset och på Danderyds sjukhus. Solveco har valts som leverantör avseende etanol, formaldehyd, xylen, xylensubstitut samt formaldehyd på fat. Avtalet gäller 2+2 år.

Andra nyheter

Sidor