Solveco förvärvar Helachem Sweden AB

Solveco har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Helachem Sweden AB, en av Sveriges största leverantörer av köldbäraretanol. Affären stärker Solvecos erbjudande av olika kemikalielösningar till delvis nya segment på marknaden. Helachem har en helt unik position och är specialiserade på att leverera köldbärare till den växande marknaden för bergvärme.

Helachem grundades 1996 av Lars Christersson och Kjell Henriksson, båda med ett förflutet på Kemetyl. De har konsekvent fokuserat på marknaden för bergvärme och byggt upp ett företag som omsätter ca MSEK 13. Företaget har en mycket effektiv produktions- och logistikapparat och är marknadsledande i sitt segment.

”Genom att förvärva Helachem stärker vi vår position inom industrisegmentet och vi kan erbjuda Helachems kunder ett mer heltäckande sortiment av produkter. Helachem har ett väl etablerat varumärke inom sina segment och de har en stark potential för fortsatt tillväxt på den allt hetare bergvärmemarknaden” säger Anders Falk, VD på Solveco AB.

”Det känns mycket tillfredsställande att Solveco nu tar över som ägare och driver Helachem vidare. Vi kommer bland annat att få möjlighet att utnyttja det större utbud som Solveco har, till exempel med den tekniska spriten i olika förpackningsstorlekar och vi har bara sett början på utvecklingen av bergvärmemarknaden. Där ska Helachem ytterligare befästa och utveckla våra positioner, nu med hjälp av Solveco” säger Kjell Henriksson, VD på Helachem Sverige AB

Helachem kommer att ingå i Solveco Group som sedan tidigare består av Solveco AB och BioHospital AB. Förvärvet väntas slutföras under tredje kvartalet 2012.

För ytterligare information kontakta Anders Falk, VD 08-732 72 75

Andra nyheter

Sidor