Laboratoriekemikalier

Basen i Solvecos utbud av laboratoriekemikalier är etanol i alla dess former. Vi tillhandahåller både denaturerad och odenaturerad i olika koncentrationer och kvaliteter. De flesta varianter är lagervaror och vi tar även fram nya produkter som har basen i etanol. Naturligtvis har vi även andra typer av lösningsmedel.

För Patologi- och Cytologisegmenten har vi produkter som stödjer hela arbetsprocessen: Fixering, dehydrering, urkalkning, inbäddning, infärgning och montering. Många av de produkter som idag finns som lagervaror är från början framtagna i nära samarbete med våra kunder där vi blandar de recept som tidigare har gjorts av kunden själv. Snabbt, enkelt och effektivt.

Patologprocessen

Solveco har också en omfattande formaldehydproduktion, främst i 4%-ig koncentration samt fosfatbuffrad, och vi erbjuder förpackningslösningar alltifrån färdigfyllda provrör upp till bulkförpackningar avsedda för t.ex. ”pipe-line” lösningar.

De flesta kemikalier är lagervaror och vi arbetar både med egen- och legoproduktion vilket gör att vi har korta ledtider vid beställning. För de produkter som kräver renrumsklassad produktion använder vi oss av vårt dotterbolag BioHospital.