Kundanpassad Produktion

Solveco Steril 70Solveco har alltsedan starten 1994 varit inriktad på att ta fram produkter som efterfrågas av våra kunder. I nära kontakt med läkemedelsbranschen tog vi fram den sterila etanolen vilken kan sägas vara början till företagets utveckling. Den produkten togs fram för en specifik kund och har utvecklats till att idag vara marknadsledande i Sverige.

Laboratoriesegmentet började växa fram under mitten av 2000-talet och här har vi i nära samarbete med våra kunder inom främst patologi och urologi tagit fram ett antal kundspecifika produkter vilka tidigare blandades av det enskilda laboratoriet. Solveco har möjligheten att på ett effektivt sätt producera etanolprodukter för olika användningsområden, med eller utan denaturering. Vi kan också framställa fixeringslösningar, urkalkningsvätskor, formalin, olika typer av infärgningar mm. Bland de produkter som vi har gjort och fortfarande gör kan nämnas:

Weigert A, Weigert B, Pikropolykromlösning, Metanilgult, 1% Eosin, Kongorött, Davidssons lösning, KS Agartz urkalkningsvätska, Urkalkning 75, Blåsfix, Urifix, GEWF med flera. Gemensamt för dessa är att de ursprungligen tagits fram på uppdrag av kunder.

 Kundnytta

Med hjälp av färdiga produkter i stället för att blanda själv blir kunden effektivare och kan fokusera på sin kärnverksamhet. Oftast gäller det att kunna planera genom att ha både insatsråvaror och förpackningar hemma samt att sätta av tid för själva blandningen. Omfattningen beror givetvis på hur stor förbrukningen är. Solveco har möjligheten att erbjuda fler laboratorier samma produkt vilket ger skalfördelar därmed en effektivare produktion.

Kontakta oss för en diskussion

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om vilka recepturer vi skulle kunna hjälpa er med att ta fram. Det enklaste sättet att kontakta oss är genom fylla i kontaktformuläret under rubriken KONTAKTA OSS så ringer vi tillbaka.