Etanol för desinfektion och rengöring i renrum

Den första produkt som vi på Solveco tog fram vid starten 1994 var vår sterila etanol, aseptiskt producerad i enlighet med cGMP, för användning i renrum. Idag har vi ett antal produkter som är anpassade efter olika krav på sterilitet och användningsområden.

Steril etanol som minskar risken för spridning av sporer och bakterier

Våra olika produkter för renrumsanvändning är framtagna efter vilka krav som ställs på själva etanolen, vattenkvaliteten, hur produktionen går till och i vilka förpackningslösningar som efterfrågas. Användningsområden är primärt för rengöring och desinfektion som kräver en steril produkt där kunden vill eliminera risken för spridning av sporer eller bakterier i samband med renrumsproduktion.

Etanol vi erbjuder för renrum

Nedan kan du se vilka produkter vi erbjuder för desinfektion och rengöring i renrum. Är du intresserad av att veta mer kan du kontakta oss på 08 732 72 75 eller info@solveco.se.

 Tabell över olika etanollösningar för användning i renrum.

 

Tabell med specifikationer över olika etanollösningar.