Desinfektion i renrum

Den första produkt som Solveco tog fram vid starten 1994 var den sterila etanolen, aseptiskt producerad i enlighet med cGMP, för användning i renrum. Vi har idag ett antal produkter som är anpassade efter olika krav på sterilitet och användningsområden.

Våra olika produkter för renrumsanvändning är framtagna efter vilka krav som ställs på själva etanolen, vattenkvaliteten, hur produktionen går till och i vilka förpackningslösningar som efterfrågas. Användningsområden är primärt för rengöring och desinfektion som kräver en steril produkt där kunden vill eliminera risken för spridning av sporer eller bakterier i samband med renrumsproduktion.

 De olika lösningar som Solveco erbjuder är: